dimarts, 29 de maig de 2012

Horari d'atenció a l'alumnat de 2n BAT

Fins a final de curs el meu horari d'atenció a l'alumnat de 2n de batxillerat serà el següent:

Dilluns
11.10 – 14.05 h
Dimarts
11.10 – 12.05 h
Dimecres
12.05 – 13.55 h
Dijous
12.05 – 13.00 h
Divendres
  8.55 – 10.45 h 

Durant les hores indicades seré al Departament de Valencià. Si veniu en grup, buscarem una aula per resoldre els dubtes de l'assignatura.
  

dilluns, 7 de maig de 2012

Teniu mostres d'exàmens de Selectivitat a la Universitat d'Alacant!

1. A la carpeta de "Valencià"

2. Per Internet:
  1. Entreu a "Universitat d'Alacant" (via google, per exemple); o bé: www.ua.es 
  2. Pitgeu a “Centres i Departaments” (columna de l'esquerra)
  3. Busqueu “Departaments” (columna de la dreta) i pitgeu “Filologia Catalana”
  4. Pitgeu a “Espai de l'alumne” (columna de l'esquerra)
  5. Ara a “Proves d'Accés a la Universitat”
  6. Les mostres bones són les dels anys 2010 i 2011 (les anteriors no, perquè responen a un altre model d'examen no vigent). Si pitgeu en cadascun dels anys esmentats (2010 0 2011), hi trobareu les proves de juny i de setembre i els corresponents solucionaris.